Araç Kiralama Sözleşmesi

 

T A Ş I T    K İ R A    S Ö Z L E Ş M E S İ

(EGEYURT LOJİSTİK İLE YÜK SAHİBİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME)

Ver.01

 

 1. TARAFLAR:

ARAÇ SAHİBİ UNVANI: EGEYURT LOJİSTİK DANIŞMANLIK KİR. İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

VERGİ NO  : 3250608305    ( VD: EDREMİT/BALIKESİR ) MERSİS NO : 0325060830500001

TELEFON   : 444 60 43    /    0 532 640 07 54

E-POSTA     : info@yurtlojistik.com.tr

ADRES         : ALTINKUM MH. ORTAHARMANLAR KÜME EVLERİ NO:30

                       EDREMİT/BALIKESİR

 

KİRACI UNVANI   :  ……………………………………………..…………….…………………..…..

VERGİ NO              : ….……………………………………………………………………………...…

MERSİS NO            : ….……………………………………………………………………………...…

TELEFON               : ……………………………………………………………………………….…...

E-POSTA                 : ……………………………………………………………………………….…...

ADRES                    : ………………………………………………………………………………...….

                                  ………………………………………………………………………………...….

Taraflar, bundan böyle; ARAÇ SAHİBİ ve KİRACI olarak isimlendirilecektir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN BEDELİ, SÜRESİ ve DİĞER ŞARTLARI:

 

KİRALANACAK TAŞIT CİNSİ VE SAYISI: …………….……….…………………….……………….

KİRALAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ     : ………..……….……..……………………………………….

KİRALAMA SÜRESİ                            : …………….….………...…………………………………….

KİRALAMA BİTİŞ TARİHİ                 : ……………….…………………………………………….....

AYLIK KİRALAMA BEDELİ (KDV HARİÇ): …………………………………………………………

(Her taşıt cinsi için ayrı ayrı aylık kiralama bedeli yazılacaktır)

AYLIK KM TAAHHÜDÜ (KM) (Varsa) : …….….……………………….………..…………………….

TAAHHÜT KM AŞIMINDA KM BAŞINA YAKIT PRİMİ (KDV HARİÇ) (TL): ……...……………

KİRA ÖDEME PLANI                           : ……….…………………………………………..……….…..

YAKIT KİRA FİYATINA DAHİL Mİ? : □ EVET                       □ HAYIR

YAKIT ORANI - DOLU  (%)                : ………….………………………………………..…….....…..

YAKIT ORANI - BOŞ  (%)                    : …………….……………………………………..…………...

OTOYOL, KÖPRÜ, FERİBOT GEÇİŞ ÜCRETİ : □ KİRACI ÖDER          □ ARAÇ SAHİBİ ÖDER

TEMİNAT MEKTUBU ALINACAK MI?  : □ EVET                      □ HAYIR

ALINACAKSA TEMİNAT MEKTUBU TUTARI : ………………………...……………..…..…….…..

 

 

 1. SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • ARAÇ SAHİBİ bu sözleşme kapsamında; KİRACI’ ya ait taşımaları kendisine ait özmal yada sözleşmeli araçlarıyla yapacaktır. ARAÇ SAHİBİ sözleşme tarihinden önce; araca, ruhsat sahibine ve sürücülere ait istenen belgeleri KİRACI’ ya teslim edecektir. İSTENEN BELGELER: Araç Ruhsatı, Şoför/Sürücü Ehliyet, Araç Yetki Belgesi
  • Sözleşme yapılan taşıt karayolu altyapısı ve trafik bakımından bir sakıncası olmamak, yasaklama ve kısıtlaması bulunmamak şartı ile yurtiçinde KİRACI' nın nam ve hesabına taşıma yapmak için kullanılacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ aracı işletendir. Aracın kullanımı araç sahibinde ve asıl işleten olduğundan dolayı tüm yetki ve sorumluluk tamamen ARAÇ SAHİBİ’ ne aittir.
  • TARAFLAR iş bu sözleşme hükümlerine uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
  • Taraflarca; Kanunen taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması yapılmayacaktır. Araç kanuni olmayan işlerde kullanılmayacaktır. Başka bir aracı veya römorku çekmekte ve itmekte kullanılmayacaktır. Araç yarış, hız, hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda kullanılmayacaktır. Trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda kullanılmayacaktır. Trafik koşulları ve yönetmeliklerle saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılmayacaktır. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında iken kullanılmayacak ve kullandırtmayacaktır. Araç ehliyetsiz, SRC belgesiz, sigortasız ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmasına izin verilmeyecektir. Araç, seyir dışında güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde ve kilitli olarak park edecektir.
  • Araç Yetki Belgesiz çalıştırılmayacaktır. Yetki belgesi olmadığından dolayı kesilecek cezalardan ARAÇ SAHİBİ sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ kendisine verilen dolu /boş nakliye görevini hareket saati dikkate alınarak asgari 55 Km/saat yol kat edeceği dikkate alınarak hedef varış zamanı belirlenir. ARAÇ SAHİBİ bu sürelere uyacak şekilde sefer yapacaktır. ARAÇ SAHİBİ bu sürelere uymadığı taktirde, KİRACI ve/veya KİRACI’ nın müşterileri tarafından KİRACI’ ya doğrudan yansıtılacak, maddi ve manevi tüm zararlardan sorumlu olacaktır. (Mevzuatta belirlenen seyir sürelerine aykırılık teşkil edecek nakliye süresi talepleri, ARAÇ SAHİBİ tarafında bağlayıcılık arz etmeyecektir.)
  • AKARYAKIT: Akaryakıt KİRACI tarafından karşılanıyorsa; yapılan km lere göre araçların belirtilen dolu/boş oranında akaryakıt sarf edeceği varsayılarak; bu miktarda akaryakıt KİRACI tarafından temin edilecektir. Bu durumda akaryakıt KİRACI’ nın istediği yerden alınacaktır ve yakıt bedelleri KİRACI tarafından ödenecektir. Belirlenen bu yakıt oranını aşması durumunda aşan kadar akaryakıt bedeli ARAÇ SAHİBİ’ nin istihkakından mahsup edilecektir. KİRACI; iş durumu, piyasa ve mevsimsel şartları göz önünde bulundurarak, dolu/boş yakıt oranlarını arttırıp azaltma hakkını saklı tutar.
  • ARAÇ SAHİBİ, her ayın son gününde fatura kesmek zorundadır. Ay sonunda kesilen faturalar, mutabakat sonrası sözleşmeyle belirlenen araç kira ödeme planına uygun olarak kesintisiz ödenir.
  • ARAÇ SAHİBİ nakliye görev formu ve/veya kaşeli imzalı teslim evraklarını kaybetmesi veya zamanında KİRACI’ ya ulaştırmaması durumunda o nakliye ile ilgili herhangi bir hak talep edemez.
  • Pazar dahil haftanın 7 günü talep edilen saatlerde yükleme yapılabilecektir. İşin gerektirdiği hallerde (resmi tatil günleri dahil) günün 24 saatinde yükleme yapılabilir. KİRACI tarafından sürücülere ayda 4 gün parçalar halinde ve/veya topluca izin verilecektir.
  • ARAÇ SAHİBİ dilerse resmi tatil ve dini bayramlarda araç/şoför çalıştırabilir. KİRACI resmi tatil ve dini bayramlarda ARAÇ SAHİBİ’ ni çalışmaya zorlayamaz. Resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılması halinde günlük kira bedelinin +%50 fazlası ödenecektir.
  • ARAÇ SAHİBİ, güzergâh bazında talep edilen aracı istenen saatte KİRACI’ nın belirttiği yükleme noktasında hazır etmekle yükümlüdür. Araç bu zaman içerisinde hazır edilemezse KİRACI gerekli aracı başka kaynaklardan temin etme ve maliyetini ARAÇ SAHİBİ' den talep etme hakkına sahiptir.
  • ARAÇ SAHİBİ normal çalışma zamanları içinde kendisine bildirilen işlerle ilgili olarak, aracını bildirilen süre içinde hazırlamaması ve yükleme yerinde bulundurmaması halinde, KİRACI’ nın uğrayacağı zararlar ARAÇ SAHİBİ den tahsil edilecektir.
  • ARAÇ SAHİBİ yada sürücüsü, mesaisinin başlangıç saatinde aracının başında bulunamayacak durumda ise KİRACI’ ya derhal bilgi verir. ARAÇ SAHİBİ mesai başlangıç saatinde yedek bir sürücüyü aracın başında hazır bulundurmak zorundadır. Yedek sürücünün hazır bulunmamasından veya geç gelmesinden doğacak tüm zararlardan ARAÇ SAHİBİ sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ, kanunlardan doğan tam sorumsuzluk hali hariç olmak üzere nedeni her ne olursa olsun taşıma esnasında meydana gelecek her türlü gecikmeden sorumludur. ARAÇ SAHİBİ arıza, kaza veya başka bir sebeple taşıma işini gerçekleştiremeyen aracın yerine derhal aynı niteliklere sahip yeni bir araç temin etmeyi ve taşıma işini gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder. Gerektiği takdirde yolda kalan aracın yerine KİRACI tarafından piyasadan temin edilen aracın nakliye bedeli ARAÇ SAHİBİ' ne fatura edilir ve hakedişinden mahsup edilir.
  • Aracın satış görmesi halinde ARAÇ SAHİBİ tarafından emsal bir araç temin edilecektir. Arada boşluk bırakılmayacak ve sevkiyat aksatılmayacaktır.
  • Şoförler/sürücüler İş Kanunu’na uygun çalıştırılacaktır. Şoföre ait maaş, fazla mesai, tazminat, vergiler, SGK ve diğer tüm masraflar ve harcamalar ile tüm sorumluluk ARAÇ SAHİBİ’ ne aittir.
  • ARAÇ SAHİBİ, sigortasız personel çalıştırılmayacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ, şoförler için KİRACI’ dan onay alacaktır. KİRACI’ nın uygun görmediği sürücüleri KİRACI’ nın işlerinde çalıştırmayacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ, hırsızlık, yağma, emniyeti suiistimal, kaçakçılık vb. yüz kızartıcı suçlar gibi herhangi bir suç nedeniyle davası yada mahkûmiyeti olanları ve adli sicil kaydı olumsuz olanları şoför olarak çalıştıramaz.
  • ARAÇ SAHİBİ, çalıştıracağı personelin her türlü teknik bilgiye sahip, konusunda uzman, personel sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim verilmiş ve yetenekli olmasına azami gayret, dikkat ve özen gösterecektir. Yapılacak işe uygun personel/şoför görevlendirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk ARAÇ SAHİBİ' ne aittir.
  • Sürücüler trafik ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Seyir halinde ve yolda geçen süre içinde trafik ve karayolları mevzuatına aykırı davranışlar nedeniyle muhatap olunabilecek hüküm ve cezalardan ARAÇ SAHİBİ sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ, çalışanların/şoförlerin ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun süre ve koşullarda konaklama ve dinlenmesini sağlamakla yükümlüdür. ARAÇ SAHİBİ yada personeli/sürücüsü; bu durumlarda aracı güvenli yere park edip, gereken tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
  • ARAÇ SAHİBİ personelinin periyodik sağlık taramalarını yerine getirmekle mükelleftir. Yıllık olarak çalışan personelin işe uygunluk sağlık raporlarını yerine getireceğini peşinen kabul eder.
  • ARAÇ SAHİBİ 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu ve yönetmeliklerini peşinen yerine getireceğini taahhüt eder.
  • ARAÇ SAHİBİ, kendisi ve personelinin alması gerekli olan tüm iş güvenliği ve mesleki eğitimleri aldıracağını kişisel koruyucu donanımlarını temin ve kontrol edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • ARAÇ SAHİBİ, kendisi ve personeli, tüm çalışmalarını; İş Kanunu, İş Güvenliği Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun olarak icra edecektir. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı yapılan işler sonucunda oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarından ARAÇ SAHİBİ sorumlu olacaktır. Sözleşmenin ifası esnasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve tazminatlardan dolayı kendi personeline, üçüncü şahıslara ve ilgili daire ve müesseselere karşı doğrudan doğruya ARAÇ SAHİBİ sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ, hizmetin yürütülmesi esnasında meydana gelen, ancak, yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olay veya kazalarla, çalışanlar, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili rapor düzenlemekle/düzenlettirmekle yükümlüdür.
  • ARAÇ SAHİBİ, meydana gelen iş kazalarını derhal kolluk kuvvetlerine (Polis, Jandarma) ve en geç üç iş günü içerisinde de Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmek zorundadır.
  • ARAÇ SAHİBİ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olsun veya olmasın, çalışanlarının, hizmetin yürütülmesi esnasında maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla ve çalışanlarının yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu almakla da yükümlüdür.
  • ARAÇ SAHİBİ ve/veya personeli/sürücüsü yükleme ve boşaltma yaptıkları yerlerde belirtilmiş olan iş güvenliği ve sağlığı dahil tüm kurallara ve yasaklara uymakla yükümlüdür. Bu konuda da tüm sorumluluk ARAÇ SAHİBİ’ ne aittir.
  • Sevkiyat güzergahı KİRACI tarafından belirlenerek ARAÇ SAHİBİ ile paylaşılır.
  • ARAÇ SAHİBİ, KİRACI’ nın belirlediği bölge ve rutlara gitmek zorundadır. KİRACI, araç yolda iken rotada değişiklik yapabilir. Rota değişikliği durumunda değişiklikten kaynaklanan süre ilaveleri de göz önüne alınacaktır.
  • Araç bazında her tamamlanan teslimattan sonra KİRACI’ ya bilgi verilecek ve seferini tamamlayan araç talimata göre işlem yapacaktır.
  • Araca göre mevzuatın izin verdiği tonaj kapasitesinin aşılmaması esastır. Mevzuatın izin verdiği tonaj kapasitesini aşan yüklemelerden ve kaynaklanabilecek tüm cezalar (varsa yetki belgesi sahibine kesilen tonaj cezası da dahil) ve bunlara ilişkin ferileri KİRACI’ nın sorumluluğundadır. Buna ilişkin tüm cezalar KİRACI tarafından ödenecektir.
  • ARAÇ SAHİBİ Sürücüleri/Şoförleri aracın yüklenmesine nezaret etmek ve oluşabilecek zarar/ziyan/hasarı tespit etmek ve kayıt altına almakla ve gerekirse yüklemeyi durdurmakla yükümlüdür.
  • Frigorifik araçlar için; gerekirse ürünlerin sıcaklıkları kontrol edilecek ve uygun olmayanları, KİRACI’ nın yada görevlisinin onayı sonrası teslim alacak ve durumu KİRACI’ ya bildirecektir.
  • ARAÇ SAHİBİ, KİRACI’ nın bilgisi ve izni olmadan, yüklenen emtiayı plakası sevk irsaliyesinde yazılı olan araçtan başka bir araca aktarması durumunda doğacak maddi ve hukuki her türlü sorumluluğu peşinen kabul eder.
  • ARAÇ SAHİBİ, malın yüklenmesini müteakip KİRACI’ nın veya KİRACI’ nın müşterisinin kendisine vermiş olduğu sevk irsaliyelerini eksiksiz olarak teslim alacak ve bu belgeleri varış noktasına kadar saklayacaktır. Her iki nüshayı teslim anında alıcıya “Malı tam ve hasarsız aldım” şeklinde teslim alan yetkili kişinin adı, tarih ve saat kaydı ile kaşe bastırıp imzalatmak zorundadır. 1. Nüshayı alıcıya vermek, diğer nüshaları da kendisinde saklamak zorundadır. ARAÇ SAHİBİ sürücülerinin sevk irsaliyesini almadan yola çıkmamalarından ve sevk irsaliyesinin vasıta sürücüsü bölümüne sürücünün adının ve soyadının, malın teslim saatinin yazılarak imzalanmasında sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ mal ve malzemeleri teslim ettiğine dair teslim evraklarını saklamak zorundadır.
  • Araçlar, ürün teslim noktalarına “Ürün Sevk Belgesi” ile gönderilir. Ürün Sevk Belgesi, nakliye aracının KİRACI veya müşterisi tarafından görevlendirildiğine dair yetki pusulası olup, araç sürücüsünde bulunmaması durumunda yükleme yapılamaz. ARAÇ SAHİBİ’ de, her sevk ile ilgili olarak tüm sefer ayrıntılarını içerecek şekilde kendi taşıma irsaliyesini kesmekle yükümlüdür. Eğer eksiklik nedeniyle aracın trafikten men edilmesi durumunda KİRACI’ ya haber verilecektir. Uygun bir araç ile araç içerisindeki emtianın zarar görmeden gitmesi gereken yere ulaştırılması temin edilecektir. Bu tür eksikliklerden KİRACI’ nın uğrayacağı zararlar ARAÇ SAHİBİ’ e rücu edilir.
  • ARAÇ SAHİBİ, bu sözleşme kapsamından çıkartmak veya dahil etmek istediği araçları 7 gün önceden KİRACI’ ya yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadır.
  • Araç, kasa ve ekipmanların temizliği ARAÇ SAHİBİ’ ne ait olup temiz ve uygun olmayan araçlara yükleme yapılmaz. Gıda taşınması halinde gerekli olan hijyen kurallarına uymak zorundadır.
  • ARAÇ SAHİBİ’ nin, aracının trafik tescil belgeleri (Frigorifik veya soğutmalı araçlar için) “Tenteli Kasalı Kamyonet/Kamyon/TIR” olarak kayıtlı olacaktır. Trafik tescil belgelerindeki eksiklik, fenni muayene eksikliği, zorunlu trafik sigorta poliçe eksikliği gibi nedenlerden dolayı dolu veya boş iken seyahat edememesi veya cezai müeyyideye tabi olması durumunda, KİRACI’ nın uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı (yük bedeli de dahil) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  • ARAÇ SAHİBİ tarafından iş bu sözleşme kapsamında tahsis edilecek araçlar KİRACI’ nın istekleri doğrultusunda boyanabilecek ve üzerlerine istenen Şirket “logo” ve diğer kurumsal kimlik uygulamaları yapılacak, bu hususla ilgili masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Araçların üzerinde bunların haricinde (Yetki Belgesi sahibi firma yazısı/logosu ile ARAÇ SAHİBİ firma yazısı/logosu hariç) dışarıdan görülebilecek hiçbir yazı, logo vs. bulunmayacaktır. Sözleşme bitiminde veya bir aracın kapsam dışına çıkması halinde bu logo ve isimler ARAÇ SAHİBİ tarafından silinecektir.
  • ARAÇ SAHİBİ taşıma sırasında çevreye verdiği/vereceği tüm zararlardan ve Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarından sorumludur. Nakliye sırasında meydana gelen Çevre kazalarını derhal KİRACI’ ya haber vermekle yükümlüdür.
  • ARAÇ SAHİBİ, KİRACI’ nın talebi doğrultusunda araçlarına Araç Takip Sistemi takılmasına muvafakat edecektir. Araç Takip Sistemi cihazlarını KİRACI taktırdığı takdirde sözleşme sonunda cihazları söktürmek suretiyle geri alır. Cihazlar ARAÇ SAHİBİ tarafından geri iade edilmediği taktirde cihaz bedelleri, kurulum ve işletme masrafları ARAÇ SAHİBİ’ nin hak edişinden kesilir.
  • ARAÇ SAHİBİ, tüm araçlarının, iş bu anlaşmada belirtilen taşımacılık faaliyetini tam ve doğru olarak gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli her türlü izin ve ruhsata (Trafik Şubelerince sorulan izinler, Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı mevzuatı izinleri, aracın ve şoförünün sahip olması gereken diğer tüm evrak ve ruhsatlar, seyrüsefer için ödenmesi gerekli tüm vergi, resim ve harçlar vb) sahip olduklarını beyan etmiştir. Araçların fenni muayeneleri vaktinde yaptırılacak ve araçlarında Trafik Yasası ile sair mevzuatın gerektirdiği teçhizatı bulunduracaklardır.
  • ARAÇ SAHİBİ, kullanılan nakliye ve iş ekipmanlarının periyodik bakımları ve yasal olarak belirtilen fenni muayenelerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini peşinen kabul eder.
  • Araç yaşı ve aracın kasası istenen vasıflarda olacaktır.
  • Araç değişikliğinde de aynı vasıfları sağlayan araç temin edilecektir.
  • Araç kasaları akıllı kilit sistemi takmak için uygun olacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmakla yükümlüdür.
  • ARAÇ SAHİBİ, Trafik Kanunu gereğince araç muayenesini zamanında yaptırmakla yükümlüdür.
  • ARAÇ SAHİBİ, aracın her zaman temiz ve bakımlı olmasını sağlayacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ, ilgili mevzuat gereği kış döneminde araçlara kış lastiği takacaktır/taktıracaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ, araçtan çevre kirliliğine sebep olabilecek yağ vb. herhangi bir sızıntı, kaçak olmamasını sağlayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise derhal müdahale edecektir.
  • Araçların periyodik bakım için serviste kalma süresi 1 (bir) gündür. 1 (bir) günün üzerinde aracın nakliyede kullanılamaması durumunda, ARAÇ SAHİBİ yerine aynı vasıflarda araç temin edecektir.
  • Aracın tüm bakım ve tamirat vb. masrafların tamamı ARAÇ SAHİBİ' ne aittir.
  • ARAÇ SAHİBİ, ürünün taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluklarının dışında, kendisinin ve/veya personelinin KİRACI mal varlığına, çalışanlarına ya da üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarardan da doğrudan doğruya ve tek başına sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ, varış yerine her ne sebeple olursa olsun teslim edilmeyen (mücbir sebepler hariç) nakliye esnasında hasara uğrayan, nakliye gecikmeleri nedeniyle satış kaybına uğrayan ya da noksan teslim edilen mallar nedeniyle KİRACI’ nın uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  • ARAÇ SAHİBİ, varış mahallinde yapılacak teslimlerde mutlaka irsaliye üzerine alıcının kaşe ve imzasını alacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ taşınan malda hasar/bozulma/soğutmada arıza vb durumlarda derhal meydana gelen durumun ilerlememesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlü olup meydana gelen durumu derhal KİRACI’ ya bildirecek ve bu durumu gösteren tutanak/polis raporu vb belgeleri tanzim edecek ve/veya ettirecektir.
  • Maddi hasarlı, yaralanmalı, can kayıplı kazalardan ve üçüncü şahıslara verilen tüm zarar ve ziyandan tamamen ARAÇ SAHİBİ sorumludur.
  • Taşınacak yükün tüm sorumluluğu asıl işleten olarak ARAÇ SAHİBİ' ne aittir. Taşınması esnasında yaşanacak hasar, kaybolma veya çalınmalardan KİRACI sorumlu tutulamaz.
  • ARAÇ SAHİBİ iş bu sözleşme gereğince kendisine rücu edilecek her türlü ceza, zarar ve ödeme sorumluluğu altındaki meblağı bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde KİRACI’ ya ödemeye mecburdur. Aksi takdirde KİRACI söz konusu bedeli kanuni işlemlere gerek kalmaksızın ARAÇ SAHİBİ' nin istihkakından veya teminatından kesinti şeklinde mahsup ve tahsil etme hakkına sahiptir.
  • Ürünlerin her ne sebeple olursa olsun, taşınmamasından doğacak doğrudan ve dolaylı zararların tamamından ARAÇ SAHİBİ sorumlu olup, peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  • Bu sözleşmeden doğan sorumluluklarından herhangi birini yerine getirmemesinden dolayı KİRACI’ nın uğrayacağı veya KİRACI’ nın üçüncü şahıslara ödemek durumunda kalacağı zarar ve tazminatlardan tamamen ARAÇ SAHİBİ sorumludur.
  • ARAÇ SAHİBİ, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle malın teslim alınmasından, müşteriye teslimine kadar olan süre içerisinde, taşınan yüke ilişkin her türlü hasar ve ziyandan sorumludur.
  • Kesilen kantar cezaları (tonaj cezası hariç), trafik cezaları, otoyol geçiş, köprü geçiş cezalarının tamamından ARAÇ SAHİBİ sorumludur ve tamamını ödeyecektir.
  • KİRACI sözleşme esnasında ARAÇ SAHİBİ’ nden Teminat Senedi talep edebilir. Teminat senedi sözleşme esnasında talep edilir. Sonrasında teminat senedi talep edilemez. Sonradan talep edilmesi halinde iş bu sözleşme ARAÇ SAHİBİ tarafından tek taraflı feshedilebilir. KİRACI bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunamaz. ARAÇ SAHİBİ tarafından KİRACI’ ya verilen teminat senedi; KİRACI’ nın bu sözleşme konusu işle ilgili olarak, çalıştırdığı kendi personeline, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi dairesine borçlarını ödemedikçe, sözleşme süresince KİRACI aleyhine açılmış olup da ARAÇ SAHİBİ müteselsil sorumluluğunu gerektiren davaların ve icra takiplerinin ödemeleri yapılmadıkça ya da sözleşme sırasında ARAÇ SAHİBİ’ nin 3. kişilere borçlarından dolayı KİRACI’ ya gönderilmiş 3. şahıs haciz ihbarnamesine konu olan borçların ödemeleri bitmedikçe, KİRACI’ nın sorumlu tutulabileceği bir alacak söz konusu olduğunda iade edilmez. İstihkaktan yetmeyen kısım için Teminat senedi paraya çevrilerek söz konusu ödemeler KİRACI tarafından yapılır. Teminat senedinin yeterli olmaması halinde; kalan tutarı ARAÇ SAHİBİ defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu teminat senedi iş bu sözleşme konusuyla ilgili olan iş ve işlemlerde kullanılabilir. Bunun dışındaki alacak/borç ilişkisinde kullanılamaz/paraya çevrilemez.
  • ARAÇ SAHİBİ, işbu sözleşme nedeniyle ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminatın, miktar yeterli olduğu takdirde, KİRACI nezdinde kalan alacak haklarından tenzil edilmesini, miktar yeterli olmadığı takdirde aşan kısmını derhal, nakden ve defaten ödemeyi peşinen kabul eder.
  • Fesih hallerinde KİRACI, uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarara karşılık, ARAÇ SAHİBİ tarafından varsa verilmiş teminatı alacaklarına mahsup edebilecektir. Teminatı aşan kısım ayrıca tazmin olunacaktır.
  • ARAÇ SAHİBİ, bilumum dokümanı (fiyat ve KİRACI detayları, ticari faturalar gibi) mahrem olarak muhafaza etmeyi kabul edip, görevi ve yetkisi gereği resmi kişiler tarafından talep veya KİRACI tarafından onaylanmadıkça, söz konusu bilgilerin KİRACI için zararlı olacak şekilde kullanılmasına izin vermemeyi, KİRACI’ nın talebine binaen ya da bu sözleşmenin sona ermesi halinde tüm gizli verileri KİRACI’ ya iade etmeyi ve sözü edilen bilgilerle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun (Adli ve idari mahkemelerin talepleri hariç) hiçbir suret veya örneği muhafaza etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aynı sorumluluk ARAÇ SAHİBİ’ ne karşı KİRACI için de geçerlidir.
  • ARAÇ SAHİBİ, KİRACI’ nın nakliyelerine ilişkin bilgilerin ticari ve gizli nitelikte olduğunu kabul ederek, söz konusu ‘’Gizli’’ bilgileri gizli tutmayı, bunların doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi ve bunları kısmen veya tamamen hizmetlerin sunumu veya işbu anlaşmanın hükümleri ile uyumlu amaçlar için kullanmayı ve sürücüler ile bu bilgileri kullanabilecek diğer kişilerin söz konusu tedbirleri almasını temin etmeyi taahhüt etmektedir. Gizliliğe ilişkin yükümlülükler, Anlaşmanın herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra bir (1) yıllık bir süre için geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  • MÜCBİR SEBEP: İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen mücbir sebeplerden dolayı bu sözleşme taraflarca feshedilebilir yada askıya alınabilir. Askıya alınması halinde; mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam

Doğal afet, hükümet programları ve kısıtlamaları, savaş hali veya tehdidi, seferberlik hali, abluka durumu, ambargo, devrim, ayaklanma hali, grev ve lokavt halleri, salgın hastalık, yangın, sel baskını ve bunlar gibi iki tarafın da kontrolü dışında meydana gelebilecek ve hizmetin ifasını olanaksız kılan durumlarda, her iki taraf da bu sözleşmeye dâhil şartların gecikmesi veya gerçekleşememesinden dolayı sorumlu değildir. Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf diğer tarafa mücbir sebebin gerçekleşmesinden itibaren 3 gün içinde bildirimde bulunacaktır. Mücbir sebep dolayısıyla işbu sözleşmenin uygulanması 15 günden fazla bir süre ile imkânsız hale gelecek olursa taraflar ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu takdirde ARAÇ SAHİBİ, fesih tarihine kadar yapmış bulunduğu ancak ödenmemiş taşıma bedeli dışında KİRACI’ dan herhangi bir ad ve nam altında talepte bulunmamayı taahhüt eder.

Ülke genelinde baş gösteren ekonomik kriz mücbir sebep olarak görülemez.

 • ARAÇ SAHİBİ’ nin, sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, KİRACI sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar. Bu hususta ARAÇ SAHİBİ hiçbir hak ve talepte bulunamaz.
 • ARAÇ SAHİBİ' nin sözleşme hükümlerinden herhangi birisine aykırı davranması ve bu hususta KİRACI tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen ihlalin 15 gün içerisinde giderilmemesi halinde KİRACI sözleşmeyi tazminatsız olarak fesih edebileceği gibi bu aykırılık nedeniyle uğradığı doğrudan ve/veya dolaylı zararları ARAÇ SAHİBİ’ nden talep edebilecek, bu zararları hak edişlerinden mahsup edebileceği gibi yetmediği takdirde teminat mektubunu nakde çevirerek tazmin edebilecektir.
 • Taraflar, herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, 30 gün önceden yazılı olarak karşı tarafa bildirmek suretiyle iş bu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edebilirler. Bu durumda sözleşmenin feshinin yürürlüğe gireceği tarihte, tarafların birbirleri lehine henüz sonuçlanmamış taahhütleri var ise, sözleşmenin geri kalan hükümleri bu taahhütlerin sona ermesine kadar geçerliliğini koruyacaktır.
 • ARAÇ SAHİBİ’ nin tasfiye sürecine girmesi, iflasının istenilmiş olması ve/veya sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine yönelik ehliyet, izin ve benzerlerini kaybetmesi halinde sözleşme kendiliğinden fesih olur.
 • Bu sözleşmeden doğan hak ve borçlar ARAÇ SAHİBİ’ ne münhasır olup KİRACI’ nın yazılı onayı olmaksızın devir ve temlik edilemez, alt sözleşme ile üçüncü bir kişiye devredilemez.
 • ARAÇ SAHİBİ tarafından iş bu sözleşme konusu hizmete tahsis edilmiş olan araç veya araçlara herhangi bir nedenle 3. kişiler tarafından el konulması, haczedilmesi veya tedbire konu olması durumunda ARAÇ SAHİBİ derhal yerlerine aynı nitelikte araç tahsis edecektir. KİRACI nakliyesinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak ve maruz kalacağı gider ve zararları ARAÇ SAHİBİ’ nden talep etme hakkına sahip olduğu gibi bu sürecin 5 (beş) iş gününü geçmesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • Taraflar tüm Yasa ve Yönetmeliklere uyacaklarını beyan ve taahhüt eder. Yasa ve Yönetmeliklere uymayan, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen şartları yerine getiremeyen araçlar için sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bundan dolayı ARAÇ SAHİBİ hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir tarafça ihlaline karşın diğer tarafın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer tarafın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın ilgili tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi tarafın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
 • İşbu sözleşmede yer almamış hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’ nun hükümleri uygulanır.
 • İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi KİRACI tarafından ödenecektir. KİRACI Damga vergisini ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Veri Sorumlusu sıfatıyla taraflar, diğer tarafa ait kişisel verileri iş bu sözleşme gerekçesiyle kaydedecektir. Yine taraflar arasında bu sözleşme gereği kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. İş bu sözleşmeyle kişisel veri aktarımına açık rıza vermektedirler. Ayrıca kişisel veriler, Kanun ve Yönetmeliklerdeki zorunlulukları yerine getirebilmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir. İş bu sözleşmeyle taraflar kişisel verilerinin kaydedilmesine, aktarılmasına, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde paylaşılmasına açık rıza vermektedir.
 2. Taraflar bu sözleşmede belirtilen adres ve telefonun doğruluğunu beyanla, herhangi bir değişikliği karşı tarafa derhal bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adrese ve telefona yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda tarafların defter, kayıt ve belgelerinin HMK 193.madde gereğince kesin delil olarak kullanılacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. İşbu sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıkların giderilmesinde KİRACI adresinin bulunduğu İlçe/İl Tüketici Hakem Heyetleri ve/veya Mahkemeleri ve/veya İcra Daireleri yetkilidir.

 

7 (Yedi) Maddeden 7 (Yedi) sayfadan oluşan işbu sözleşme, taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra imzalanmıştır.                                                              TARİH : ..……………..…………

 

TARAFLAR

ARAÇ SAHİBİ

UNVANI           : EGEYURT LOJİSTİK DANIŞMANLIK KİR. İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

VERGİ NO     : 3250608305                                           VERGİ D.: EDREMİT/BALIKESİR ) 

MERSİS NO     : 0325060830500001

İMZA                : ……………….…………..…….……………………………...…………………..…

 

KİRACI

UNVANI           : ……………….…………..……..………………………………………...…..…..…..…

VERGİ NO       : ……………….…………..……...……… (VD: ………………………………….……)

MERSİS NO     : ……………….…………..………………………………………………………..…….

İMZA                : ……………….…………..…….………………………………………......………..…..